W sobotę i niedzielę 28-29 października w Bredzie (Holandia) odbyły się uroczystości  z okazji wyzwoleniem tego holenderskiego miasta przez 1. Dywizję Pancerną dowodzoną przez gen. Stanisława Maczka w 1944 roku.

Uroczystości były współorganizowane przez harcerzy z I Polskiego Szczepu im. 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka w Bredzie. Oprócz reprezentacji naszego hufca w obchodach wzięli udział harcerze z 100 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej im. gen. Stanisława Maczka, którzy już od kilkunastu lat przyjeżdżają co roku do Bredy na grób swojego bohatera. Na ceremonii byli obecni również harcerze z 3 RDH „Nieprzemakalni” z Edynburga. Łącznie około ponad 130 zuchów i harcerzy.

W sobotni poranek na cmentarzu Veerseweg, gdzie jest pochowanych 24 Polaków, odbyły się uroczystości upamiętniające dzień wyzwolenia. Po południu wszyscy harcerze wraz z 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej oraz ich orkiestrą wzięli udział w przemarszu przez centrum miasta oraz uroczystości składania wieńców przy tablicy honorowej poświęconej 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Wieczorem zebraliśmy się na wspólnym ognisku, aby poznać nawzajem nasze środowiska.

W niedzielę odbyła się msza święta za polskich żołnierzy, którzy wyzwolili Bredę. Następnie miały miejsce uroczystości na Polskim Cmentarzu Honorowym przy Ginneken oraz Polskim Cmentarzu Honorowym przy Ettensebaan, na którym jest pochowany gen. Maczek wraz ze swoimi żołnierzami. Na tym też cmentarzu na każdym grobie harcerze złożyli wiązanki kwiatów, przygotowywane wraz z lokalnymi mieszkańcami przez rzeszowskich harcerzy.

Ponad to w piątek 27 października reprezentacja naszego hufca oraz poznańscy harcerze odwiedziliśmy muzeum „Gdynia” w Axel, poświęcone polskim żołnierzom walczącym na terenach obecnej Holandii w 1944 roku.

Breda została wyzwolona 29 października 1944 przez 1. Dywizję Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława Maczka. Polscy żołnierze zostali entuzjastycznie powitani przez mieszkańców Bredy. W każdym oknie i na każdej witrynie sklepowej widniały polskie napisy „Dziękujemy Wam, Polacy”. Zarząd miasta okazując wdzięczność Polakom uhonorował ich Srebrnym Medalem Miasta Bredy oraz Honorowym Obywatelstwem Miasta Bredy. Po wojnie, na wniosek ponad 40 000 mieszkańców Bredy, gen. Stanisławowi Maczkowi przyznano honorowe obywatelstwo Holandii.

73. rocznica wyzwolenia Bredy przez 1 Dywizję Pancerną

Post navigation


Czy wiesz że?