12 kwietnia bieżącego roku odbyła się Harcerska Droga Krzyżowa, której przewodził nasz harcerski kapelan ks. Wojciech Środoń. Uczestniczyli w niej reprezentanci Hufca ZHP Rzeszów, a także ZHR oraz Skautów Europy. Wyruszyli oni o godz. 18:00 spod kościoła na Zalesiu, a idąc między szpalerami drzew w kierunku Borku Starego, wspólnie się modlili. Był to czas rozważań nad męką Jezusa, ale również okazja do poznania osób należących do innych organizacji.
Trasa zakończyła się już po zapadnięciu zmroku w Sanktuarium Matki Boskiej Boreckiej w Borku Starym. Po wysłuchaniu opowieści jednego z tamtejszych braci dominikanów o historii sanktuarium, odprawiona została harcerska msza święta. Na koniec chętne osoby miały okazję obmyć twarz wodą z cudownego źródełka, a także odmówić modlitwę przy Grocie Matki Boskiej.
Mamy nadzieję, że czas spędzony na Harcerskiej Drodze Krzyżowej zaowocuje wieloma Bożymi darami!

Harcerska Droga Krzyżowa 2019

Post navigation


Czy wiesz że?