Harcerska Grupa Ratownicza

Harcerska Grupa Ratownicza powstała na bazie mniejszych zespołów ratowniczo-gaśniczych, a także osób zawodowo zajmujących się ratownictwem i pasjonatów. W skład grupy wchodzą m.in. ratownicy medyczni, a także ratownicy z uprawnieniami państwowymi i członkowie po ukończonych kursach specjalistycznych. Od kilku lat działalności tych zespołów i grupy, HGR zapewniła zaplecze ratunkowe na uroczystościach patriotyczno- religijnych na terenie całej Polski, a także na imprezach organizowanych przez liczne instytucje i firmy. HGR prowadzi również kursy i warsztaty ratownicze szkoląc dzieci, młodzież i dorosłych.

logo HGRu
Kamil Opaliński

hm. Kamil Opaliński HR
szef HGR

Anna Opalińska

hm. Anna Opalińska HR
zastępca szefa HGR
i szef wyszkolenia HGR

Czy wiesz że?