22 czerwca zostały zorganizowane hufcowe warsztaty „Droga do instruktora”, w których wzięło udział siedemnaścioro harcerzy i harcerek z naszego hufca, chcących zgłębić tajniki wiedzy potrzebnej do rozpoczęcia swojej instruktorskiej przygody.
Warsztaty były organizowane przez Komisję Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Rzeszów, a prowadzili je hm. Anna Opalińska – komendantka hufca oraz hm. Kamil Opaliński – przewodniczący HKSI.
Uczestnicy mieli szansę rozłożyć na czynniki pierwsze schemat wniosku o otwarcie próby przewodnikowskiej, który niebawem przyda im się na kolejnym posiedzeniu KSI; dyskutować na tematy związane z przykładem ideowym instruktora i jego roli w ZHP; dokonać analizy przykładowych zadań w próbie na stopień przewodnika, a także zastanowić się, co jest w niej dla nich niejasnego, a co na pierwszy rzut oka wydaje się nieosiągalne. Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane, a uczestnicy otrzymali na zakończenie pamiątkowe dyplomy ukończenia warsztatów!
Przyszli instruktorzy ZHP z zajęć wyszli z głowami pełnymi inspiracji i wiedzy, która niewątpliwie zostanie wykorzystana, gdy przyjdzie czas na rozpoczęcie instruktorskiej drogi naszych harcerzy, a którą już wykorzystują ci, którzy drogą tą zaczęli podążać.

Hufcowe warsztaty „Droga do instruktora”

Post navigation


Czy wiesz że?