Dziewiątego marca bieżącego roku odbyły się hufcowe warsztaty z terenoznawstwa. Uczestnicy zostali podzieleni na patrole i w trzy- oraz czteroosobowych składach rozpoczęli zajęcia, podczas których musieli wykazać się zarówno znajomością topografii oraz obsługi kompasu, jak i kreatywnością.
Całość była zorganizowana w formie gry terenowej, a na każdym punkcie na harcerzy czekało nowe zadanie. Przypomnieli sobie zasady działania kompasu oraz orientowania mapy w terenie, po czym wcielili tę wiedzę w życie. Musieli między innymi wyznaczyć wysokość drzewa nie mając do dyspozycji miarki, a także określić szerokość rzeki na danym odcinku.
Azymuty, które do dziś dla wielu osób były przeszkodą nie do pokonania, okazały się nie być aż tak straszne. Członkowie naszych drużyn zaznajomili się też dobrze z topografią Rzeszowa – jeżeli pytać o drogę, to tylko rzeszowskich harcerzy!

Hufcowe warsztaty z terenoznawstwa

Post navigation


Czy wiesz że?