W imieniu Komendy Hufca ZHP Rzeszów chcielibyśmy zaprosić wszystkie zuchy, harcerzy nieprzetartego szlaku, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Tematem przewodnim konkursu jest portret naszego przyszłego bohatera hufca – gen. Stanisława Maczka.

Termin oddawania prac upływa 30 kwietnia 2017r. (jednak komenda hufca proponuje oddawanie prac na zbiórce drużynowych – 4 kwietnia 2017r.).

Szczegółowe informacje dotyczące prac i udziału można znaleźć w regulaminie poniżej:
Regulamin hufcowego konkursu na portret gen. Stanisława Maczka
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

Hufcowy konkurs na portret gen. Stanisława Maczka

Post navigation


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czy wiesz że?