Jednostki

W Związku Harcerstwa Polskiego istnieję podział metodyczny na grupy wiekowe, dla których został przygotowany i specjalnie opracowany program działania oraz rozwoju dopasowany do aktualnych zapotrzebowań młodego człowieka. Dlatego wyróżniamy 4 grupy metodyczne:

Znak metodyki - zuchy (kolor)

Zuchy – dzieci w wieku 6-9 lat, czyli uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

Znak metodyki - harcerze (kolor)

Harcerze – nastolatkowie w wieku 10-12 lat, czyli uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej

Znak metodyki - harcerze starsi (kolor)

Harcerze starsi – młodzież w wieku 13-15 lat, czyli uczniowie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej

Znak metodyki - wędrownicy (kolor)

Wędrownicy – ludzie w wieku 16-21 lat, czyli uczniowie szkół średnich, ale nie tylko

Ponad to wyróżniamy specjalną grupę harcerzy:

Znak metodyki - nieprzetarty szlak

Nieprzetarty Szlakdzieci i młodzież w każdym wieku z różnego rodzaju niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową

Na poniższej mapie można znaleźć gromady i drużyny zrzeszone w Hufcu ZHP Rzeszów. Aby wybrać jeden pion wiekowy należy kliknąć na ikonę w lewym górnym rogu mapy i zaznaczyć odpowiedni pion metodyczny.

Czy wiesz że?