Komisja Stopni Instruktorskich

KSI to zespół instruktorów, których celem jest pomóc naszej kadrze w rozwoju instruktorskim. To oni opiniują próby przewodnikowskie, zatwierdzają je, a później oceniają przebieg próby po wykonaniu wszystkich zadań przez próbanta. Kiedy wszystko jest dobrze, to wnioskują do komendanta hufca o pozytywne zamknięcie próby przewodnikowskiej.

Jeżeli chcesz zapoznać się ze wszystkimi dokumentami związanymi ze zdobyciem stopnia przewodnika to kliknij w poniższy przycisk!

Kamil Opaliński

hm. Kamil Opaliński HR
przewodniczący komisji

Anna Opalińska

hm. Anna Opalińska HR
zastępca przewodniczącego komisji

Jacek Kocan2

phm. Jacek Kocan
członek komisji

Małgorzata Jarosińska2

hm. Małgorzata Jarosińska
członek komisji

Anna Kurowska

hm. Anna Kurowska
członek komisji

Czy wiesz że?