Harcerstwo rozwija się coraz bardziej, z tego powodu potrzebuje coraz więcej kadry. Dlatego, w naszym hufcu, został zorganizowany kurs zastępowych. Odbył się on w postaci dwóch zjazdów w terminach 14-16.09.2018 i 12-14.10.2018 w szkole podstawowej w Kielnarowej. Kurs zorganizował Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Rzeszów, a komendantką kursu była phm. Katarzyna Rawiak. Uczestniczyło w nim 15 osób z 5 rzeszowskich drużyn: 16 DW, 34 RwDH, 51 DH, 59 WDH i 100 RwDH. Kurs odbył się pod nazwą: „Harcownicy ze Skellige II” przenosząc uczestników w świat wikingów. Kursanci zostaliśmy przeszkoleni z zakresu: obrzędowości zastępu, cech lidera, zasad dobrej zbiórki, pierwszej pomocy, musztry, jak i podstaw historii harcerstwa oraz struktury naszej organizacji. Kurs zakończył się egzaminem wiedzy zdobytej podczas całego kursu. Gratulujemy wszystkim, którzy pozytywnie ukończyli kurs!

Kurs zastępowych „Harcownicy ze Skellige II”

Post navigation


Czy wiesz że?