Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją dobrowolną – może do niej wstąpić każdy, a później zrezygnować z członkostwa w odpowiednim dla siebie momencie. Jednym z obowiązków każdego członka organizacji jest opłacanie składek członkowskich. Płacą ją osoby w każdym wieku zaczynając od zucha poprzez harcerza kończąc na seniorze, a także osoby z każdą funkcją: zastępowi, przyboczni, drużynowi czy komendanci hufca i chorągwi.

Z początkiem roku 2021 zmienił się sposób zbierania składki oraz jej wysokość. Teraz składki będą zbierane w cyklu kwartalnym (do 20 dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału) poprzez przelew na konto bankowe hufca.
odbiorca: Chorągiew Podkarpacka ZHP Hufiec Rzeszów
numer: 80 1240 2614 1111 0010 7147 1236
adres: ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów
tytuł: SC – imię i nazwisko harcerza, drużyna, kwartał

W każdej chorągwi (województwie) wysokość i podział składki jest ustalana indywidualnie. Dla naszego hufca składka wygląda to następująco:
– część należna Głównej Kwaterze ZHP – 2 złote miesięcznie,
– część należna chorągwi – 7 złotych miesięcznie,
– część należna hufcowi – 2 złote miesięcznie,
– część należna podstawowej jednostce organizacyjnej – 1 złoty miesięcznie.
Łącznie składka miesięcznie wynosi 12 zł, sumując to kwartalnie wychodzi 36 zł, czyli w skali roku to 144 zł.

Zbierana składka w części należnej dla Głównej Kwatery ZHP wykorzystywana jest na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych (m.in. WOSM i WAGGS), pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne dla drużynowych.

Z części składki dla chorągwi opłacane jest ubezpieczenie NNW dla każdego członka ZHP, a także koszty administracyjne, dofinansowania do kursów, warsztatów czy szkoleń.

Część hufcowa to przede wszystkim opłacenie czynszu i tzw. mediów lokalu hufca przy Chodkiewicza 7, z którego mogą korzystać wszystkie jednostki hufca. Reszta środków przeznaczana jest na materiały biurowe.

Podstawowe jednostki organizacyjne (gromady zuchowe i drużyny harcerskie) część swojej składki wykorzystują głównie na materiały potrzebne do przygotowania i przeprowadzenia zbiórek.

Warto zwrócić uwagę, że drużynowi i instruktorzy na poziomie hufca wykonują swoją pracę wolontariacko – ich jedynym wynagrodzeniem jest uśmiech na twarzach podopiecznych. Funkcyjni często poświęcają swój wolny czas i własne środki finansowe, aby móc się dokształcać do lepszego prowadzenia zbiórek, dlatego tak ważne są dofinansowania do ich kursów/warsztatów, które są pokrywane ze składek członkowskich. Pod kosztami administracyjnymi znajdują się takie rzeczy jak prowadzenie pełnowymiarowej księgowości, której wymaga od nas prawo czy koszty pozyskiwania grantów dla ZHP. I właśnie dzięki pozyskanym innym źródłom finansowania – dofinansowaniom, płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzysta każdy członek drużyny.

Nowe zasady zbierania składki członkowskiej

Post navigation


Czy wiesz że?