9 września bieżącego roku w Rzeszowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej gen. Stanisława Maczka. Wzięła w niej udział reprezentacja naszego hufca, który dumnie nosi imię generała.

Drużyny uczestniczyły w Mszy Świętej w rzeszowskim kościele garnizonowym, po czym przeformowali się oni w kolumnę reprezentacyjną, na czele ze sztandarem hufca i prowadzącym, zastępcą komendanta hufca hm. Kamilem Opalińskim.

Dalsza część uroczystości odbyła się pod kamienicą, w której przed wybuchem II Wojny Światowej zamieszkiwał generał Maczek. Nastąpił apel poległych, odsłonięcie tablicy i złożenie wieńców.

Możemy czuć dumę, że pochodzimy z miasta, którego honorowym obywatelem był jeden z najznamienitszych dowódców drugiej wojny światowej, a on sam nazywał siebie Rzeszowianinem!

Odsłonięcie tablicy gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie

Post navigation


Czy wiesz że?