Harcerki i harcerze z 100 Rzeszowska Drużyna Harcerska wzięli udział w propozycji programowej „W niebo rwać się skrzydłami orlemi”, którą przygotowała Chorągiew Podkarpacką ZHP. Powołując się na życiorys Olgi i Andrzeja Małkowskich harcerki i harcerze z Setki wybrali dwie cechy, nad którymi pracowali na zbiórkach. Pierwszą cechą była chęć niesienia pomocy innym. Setkowicze wzięli udział w zbiórce, podczas której dowiedzieli się, jak można pomagać innym i dlaczego jest to takie ważne. W związku, z czym jednego popołudnie udali się do schroniska Kundelek, gdzie wyprowadzili na spacer bezdomne psy. Drugą cechą, jaką wybrali, był patriotyzm, na którego temat odbyła się zbiórka tematyczna o symbolach narodowych, a także zostały zorganizowane śpiewanki patriotyczne. Zorganizowana została również sondę uliczną na temat Konstytucji 3 maja. Wysiłek i zaangażowanie w realizacje propozycji programowej został nagrodzony przyznaniem Odznaki Chorągwianej dla 100 RwDH. Ponadto poziom, na jaki zostały zrealizowane zadania, był na bardzo wysokim, dzięki czemu harcerki i harcerze z Setki zostali wyróżnieni za swoją pracę w metodyce harcerskiej. Nagrodą za wyróżnienie jest 3-dniowym biwak w ośrodku „Na Kopcu” w Zaklikowie.

Odznaka Chorągwiana (z wyróżnieniem) dla 100 Rzeszowskiej Drużyny Harcerskiej

Post navigation


Czy wiesz że?