W dniu 1 marca 2018 roku Chorągiew Podkarpacka ZHP rozpoczęła realizację projektu „Podkarpacka Sieć Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny”, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
„Harcerze obejmą wsparciem 1380 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat.  To wszystko odbędzie się w formie świetlic podwórkowych poprzez zajęcia: animacyjne, rozwijanie ekspresji artystycznej, kształtowanie postaw społecznych, nabywanie umiejętności społecznych, kształtowanie kompetencji obywatelskich. Za 7 milionów złotych druhny i druhowie utworzą na Podkarpaciu 92 takie świetlice.” – powiedział Tomasz Czop dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy podczas podpisywania umowy na realizację projektu.
Na terenie Hufca ZHP Rzeszów powstanie 6 świetlic podwórkowych.
Założeniem projektu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży, zakwalifikowanym do udziału – uczestnictwa w pozytywnej grupie rówieśniczej, w czasie wolnym od nauki oraz wsparcia rodziców w opiece i wychowaniu dzieci. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W czasie trwania projektu (03.2018 – 06.2020) będzie działać sieć 92 świetlic podwórkowych, których uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, kompetencje społeczne i obywatelskie, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz spędzać czas aktywnie i na świeżym powietrzu.

30698284_1828097337253819_5516199460880777216_n
„Podkarpacka Sieć Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny”

Post navigation


Czy wiesz że?