Po 1384 dniach trwania – 31 marca 2019 roku zakończy się kampania bohater Hufca ZHP Rzeszów o imię gen. Stanisława Maczka. Poniżej, mamy zaszczyt zaprezentować film przedstawiający działania, jakie zrealizowaliśmy w ramach blisko 4 letnich starań o imię naszego bohatera. Dokładne opisy działań można znaleźć w zakładce Bohater hufca.

Podsumowanie kampanii bohater Hufca ZHP Rzeszów

Post navigation


Czy wiesz że?