Podczas pierwszego oraz trzeciego weekendu czerwca Harcerska Grupa Ratownicza Rzeszów przeprowadziła Certyfikowany Kurs Pierwszej Pomocy dla Hufca ZHP Mielec, w którym wzięli udział harcerze z Mielca, Kolbuszowej i Rzeszowa. Kurs odbył się w Woli Mieleckiej, a wzięło w nim udział 25 osób.
Podczas pierwszego weekendu uczestnicy poznawali pierwszą pomoc od podszewki podczas zajęć teoretycznych i praktycznych, począwszy od nauki prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a na badaniu fizykalnym i nagłych zachorowaniach skończywszy. Pierwszą część zakończył egzamin z RKO.
Drugi weekend naznaczony był wyłącznie praktyką, mającą na celu sprawdzenie się kursantów w realnych sytuacjach. Już w piątkowy wieczór czekała ich pierwsza tura symulacji. Następnego dnia, po kolejnych symulacjach, mieli szansę zwiedzić mielecki Szpitalny Oddział Ratunkowy, a także zamienić się rolami z prowadzącymi kurs – tym razem to kursanci byli poszkodowanymi w wypadku masowym, a ratowała ich kadra kursu. Po sobocie pełnej wrażeń – udzielania pomocy epileptykom, ratowania postrzelonych policjantów, a nawet nauczycielek zepchniętych ze schodów z urazem kręgosłupa – nadszedł czas na podsumowanie kursu.
Spośród trzech harcerek z Rzeszowa, które wzięły udział w kursie, dwu druhnom z 100 RwDSH został przyznany dyplom uczestnictwa, a druhnie Aleksandrze Kotuli z 34 RwDH – certyfikat ukończenia kursu! Gratulacje dla nich i oby wiedza oraz umiejętności zdobyte na kursie zostały dobrze wykorzystane w codziennej służbie!
Podziękowania należą się również Harcerskiej Grupie Ratowniczej – to dzięki niej możemy czuć się coraz bezpieczniej. Również dzięki nim kolejni harcerze będą w stanie podołać, gdy los rzuci przed nich sytuację, w której waży się czyjeś życie…

Rzeszowski HGR przeprowadził kurs dla Hufca ZHP Mielec

Post navigation


Czy wiesz że?