Rzeszowskie harcerstwo

Aby zgłębić historię harcerstwa w Rzeszowie warto zapoznać się z poniższymi publikacjami:

  • „Historia harcerstwa męskiego w Rzeszowie” – A. Gromski, Rzeszów 1939
  • „Harcerstwo żeńskie i ruch zuchowy w Rzeszowie” – M. Jarosińska, Rzeszów 2005
  • „Zarys dziejów rzeszowskiego hufca harcerzu w latach 1944-1947” – M. Jarosińska, Rzeszów 2006
  • „Z lilijką w kotwicę wpisaną” – W. Podleśny, Rzeszów 2013
  • „Harcerze w Bieszczadach” – M. Jarosińska, Rzeszów 2014

Dowiedz się więcej!

O historii harcerstwa na Podkarpaciu, w tym m.in. w Rzeszowie.

Rzeszowskie harcerstwo

Czy wiesz że?