Podczas lutowej sesji Sejmika Województwa Podkarpackiego radni przyjęli stanowisko w sprawie upamiętnienia zasług polskiego harcerstwa, w setną rocznicę jego zjednoczenia.

„Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości to szczególny moment przywołania bohaterów dziejowego sukcesu, którzy w latach narodowej mobilizacji, na różnych polach zmagań politycznych, militarnych, społecznych czy kulturalnych pracowali na rzecz Wolnej Ojczyzny. W zaszczytnym gronie różnych warstw i grup społecznych – autorów Niepodległej, znajduje się również polskie harcerstwo. Radni Województwa Podkarpackiego, w stulecie powstania Związku Harcerstwa Polskiego, oddają hołd wszystkim reprezentantom polskiego harcerstwa, którzy zasłużyli się Ojczyźnie oraz idei niepodległości – stanowisko sejmiku województwa przedstawiła na sesji radna Anna Huk. Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża przekonanie, że wspomnienie niepodległościowych zasług polskiego harcerstwa w 100. rocznicę powołania Związku Harcerstwa Polskiego oraz 100. rocznicę odzyskania Niepodległości, będzie służyło dalszemu podtrzymywaniu tradycji polskiego harcerstwa, ale i budowie silnej wspólnoty narodowej, która na patriotycznym i niepodległościowym fundamencie będzie kontynuować swoją pracę obywatelską, społeczną, kulturalną”- odczytała radna Huk w sejmikowym stanowisku.

W tej sesji sejmiku uczestniczyło blisko 50 rzeszowskich harcerzy z: 34 RwDH, 51 DH, 59 WDH, 77 DH i 100 RwDSH.

Sejmik Województwa Podkarpackiego upamiętnił zasługi polskiego harcerstwa

Post navigation


Czy wiesz że?