Ponoć najlepsze efekty przynosi zaplanowana praca, a najbardziej zadowalający trud pracy, to ten doceniony. Tak jest również w przypadku całorocznej pracy harcerskiej – doceniona przynosi jeszcze więcej motywacji.

Wie to również komenda Hufca ZHP Rzeszów, która początkiem roku harcerskiego 2020/2021 postanowiła nagrodzić drużyny najlepiej planujące swoją pracę – zorganizowała więc Konkurs na najlepszy plan pracy na rok harcerski 2020/2021 Hufca ZHP Rzeszów im. gen. Stanisława Maczka.

Celem konkursu, oczywiście poza docenieniem trudu i ogromu pracy włożonego w planowanie działalności śródrocznej, było również podnoszenie świadomości instruktorów i drużynowych o istocie rzetelnej i aktywnej postawy w procesie planowania pracy jednostek w oparciu o strategiczne podejście, nawet w obliczu trudnych warunków związanych z ograniczeniami w dobie pandemii.

Do konkursu przystąpiły niemal wszystkie jednostki organizacyjne hufca – zarówno drużyny, jak i gromady zuchowe. Prace oceniane były w wielu aspektach. Punktacji poddawane były między innymi takie elementy, jak:

  • opis (charakterystyka) jednostki,
  • analiza strategiczna jednostki,
  • charakterystyka członków,
  • wizja jednostki po zakończonym roku harcerskim,
  • cele pracy jednostki, zamierzenia i formy ich realizacji,
  • harmonogram planu pracy jednostki (w tym: zgodność z metodą i metodyką harcerską, działalność terenowa, realizacja stopni i sprawności, udział w wydarzeniach okolicznościowych, konkretność, różnorodność i atrakcyjność planowanych działań, a także ich regularność).

Bój o zaszczytne, pierwsze miejsce toczył się między kilkoma jednostkami. Ostatecznie, rozkazem L. 6/2020, jury (w skład którego wchodzili członkowie komendy Hufca ZHP Rzeszów) zwycięzcą konkursu ogłosiło plan pracy 316 próbnej Rzeszowskiej Drużyny Wielopoziomowej.

Serdecznie gratulujemy całej radzie drużyny, a przede wszystkim drużynowej i opiekunce drużyny, które dołożyły wszelkich starań w odpowiednie zaplanowanie pracy swojej jednostki. Założone działania i aktywności zapewnią możliwość rozwoju członkom drużyny – harcerkom i harcerzom.

Wyniki konkursu na najlepszy plan pracy 2020/2021

Post navigation


Czy wiesz że?