Zespół Kadry Kształcącej

ZKK to grupa doświadczonych instruktorów, która dba o kształcenie młodej kadry hufca oraz ciągły rozwój instruktorów. To oni organizują warsztaty, szkolenia oraz kursy, aby podnieść poziom wiedzy i umiejętności naszych instruktorów oraz aby zmobilizować ich do działania.

Katarzyna Rawiak

phm. Katarzyna Bańdur HR
szef zespołu
SOKK 1116/2018

Kamil Opaliński

hm. Kamil Opaliński HR
członek zespołu
SOKK 419/2015

Łukasz Grega

phm. Łukasz Grega HR
członek zespołu
BOKK 638/2017

Anna Opalińska

hm. Anna Opalińska HR
członek zespołu
SOKK 642/2017

Katarzyna Rząsa

phm. Katarzyna Rząsa HR
członek zespołu

Czy wiesz że?