17 lutego 2018 roku, odbył się zjazd nadzwyczajny w naszym hufcu, którego celem było wybranie nowej komendy oraz komisji rewizyjnej. Instruktorzy stanęli na wysokości zadania i w znacznej ilości stawili się na zjeździe. Obecny był nawet sam Komendant Chorągwi Podkarpackiej: hm. Mariusz Bezdzietny. Po zgłoszeniu się kandydatów oraz długich i burzliwych dyskusjach przystąpiono do głosowania w wyniku którego została wyłonione nowy skład komendy i komisji.

Komenda Hufca:
phm. Anna Opalińska – komendant hufca,
phm. Iwona Ryndak – zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych,
hm. Kamil Opaliński – zastępca komendanta hufca ds. programowych,
phm. Katarzyna Rawiak – członek komendy ds. kształcenia,
pwd. Magdalena Błaszczak – skarbnik

Komisja Rewizyjna Hufca:
pwd. Adrian Chmielarz – przewodniczący,
pwd. Witold Rząsa – zastępca przewodniczącego,
pwd. Mikołaj Zawiślak – sekretarz.

Wszystkim wybranym serdeczne gratulujemy oraz życzymy powodzenia na nowym polu służby.

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Rzeszów

Post navigation


Czy wiesz że?